หวยไทย

ประวัติหวยไทย ความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 200 ปี

ประวัติหวยไทย ความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 200 ปี

การเล่นหวยหรือการซื้อลอตเตอรี่ในปัจจุบัน ที่มีชื่อเป็นทางการว่า สลากกินแบ่งรัฐบาล ในอดีตเมื่อ 200 ปีที่แล้ว เป็นช่วงเวลาที่หวยได้เข้ามาสู่ประเทศไทยครั้งแรก ซึ่งจะมีวิธีการเสี่ยงโชคที่แตกต่างจากปัจจุบันรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้าง มาติดตามไปพร้อมกันเลย

อยากรู้จักหวยไทย ต้องรู้ประวัติ

ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 2 (ปี พ.ศ.2364) คนไทยได้รับวัฒนธรรมการเล่นหวยมาจากชาวจีน ซึ่งมีการทายภาพดอกไม้ที่อยู่ในป้ายแผ่นไม้ 34 ชิ้น จึงเรียกว่าฮวยหวยหรือชุมนุมดอกไม้ ถ้าเลือกดอกไม้ถูกตามเฉลย ก็จะได้รับเงินเดิมพันไป ซึ่งคนไทยได้เปลี่ยนจากดอกไม้ เป็นตัวอักษรแทนชื่อคนที่มีชื่อเสียง 36 คน

ต่อมาในปี พ.ศ.2375 ในยุคสมัยของรัชกาลที่ 3 มีการตั้งโรงหวยขึ้นมา โดยมีการมอบสัมปทานให้นายอากรหวย เป็นผู้ดูแล โดยมีบรรดาศักดิ์ว่า ขุนบาลเบิกบุรีรัตน์ หรือย่อว่า ขุนบาล หากเป็นปัจจุบันก็เรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งระดับของผู้อำนวยการเลยทีเดียว โดยจะมีการนำเงินที่ได้จากการเล่นหวยไปใช้เพื่อการบริหารสาธารณูปโภคที่จำเป็นในช่วงเวลานั้น นับว่าเป็นการหารายได้เข้าสู่ประเทศในช่วงข้าวยากหมากแพง

ต่อมาในปี พ.ศ.2417 ในช่วงรัชกาลที่ 5 ได้มีระบบการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยศึกษาจากประเทศทางยุโรป ซึ่งมีชายชาวอังกฤษ ครูอาล บาสเตอร์ เป็นผู้นำระบบมาเผยแพร่เป็นคนแรก ซึ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรี่ ที่ออกรุ่นแรกนั้น ตรงกับช่วงงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่ 5 เพื่อนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือทางด้านสาธารณกุศล

ต่อมาในปี พ.ศ.2460 รัชกาลที่ 6 ทรงให้จัดการกวาดล้างหวยเถื่อนทุกรูปแบบ ซึ่งเรียกว่า หวย ก.ข. และในช่วงเวลานั้นตรงกับสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งประเทศอังกฤษต้องการจะกู้เงินจากประเทศไทย เพื่อใช้ในการสงคราม ในฐานะที่เป็นประเทศฝ่ายสัมพันธมิตร แต่ไม่สามารถที่จะกู้จ่ายเงินโดยตรงจากเงินส่วนกลางของประเทศไทยได้ จึงใช้วิธีการออกลอตเตอรี่แทน (เทียบได้กับการกู้เงินจากประชาชนคนไทย ภายใต้พระบรมราชานุญาตจากรัชกาลที่ 6)อยากรู้จักหวย ต้องรู้ประวัติ

ในปี พ.ศ.2476 สมัยรัชกาลที่ 7 มีการออกลอตเตอรี่แบบประจำปีละ 4 งวด โดยจำหน่ายฉบับละ 1 บาท จำนวน 1 ล้านฉบับ และตั้งชื่อว่าลอตเตอรี่รัฐบาลสยาม ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ชัดเจน และภายหลังก็มีการจัดตั้งโรงพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อให้ควบคุมต้นทุนในการทำลอตเตอรี่ ซึ่งในปัจจุบัน ยังมีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นงวด และประกาศผลทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน ให้คนไทยได้ลุ้นโชคกันอยู่เสมอ

จะเห็นได้ว่าในช่วง 200 ปีที่ผ่านมา มีพัฒนาการของการเล่นหวยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวัตถุประสงค์ในแต่ละช่วงเวลาก็แตกต่างกันไป

Tagged , ,