Main

ประวัติหวยไทยแสนยาวนาน ที่คอหวยทั้งหลายควรรู้

ประวัติหวยไทยแสนยาวนาน ที่คอหวยทั้งหลายควรรู้

หวยเป็นการเสี่ยงโชคที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานกว่า 200 ปี จากข้อมูลที่มีการพบหลักฐานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2360 ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่ามีการเผยแพร่วัฒนธรรมการลุ้นโชคตั้งแต่ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยในช่วงแรกนั้นจะเป็นหวยแบบชาวจีนที่เรียกว่า ฮวยหวย ซึ่งแท้จริงแล้วมาจากรากศัพท์ภาษาจีนที่แปลว่าชุมนุมดอกไม้ เพราะจะใช้วิธีการสลักเป็นรูปดอกไม้บนแผ่นไม้แต่ละแผ่น เพื่อให้คนที่อยากลุ้นรางวัล ทำนายว่าจะหยิบออกมาเป็นรูปดอกไม้ชนิดใด ซึ่งรูปแบบที่แพร่หลายเมื่อเข้ามาสู่ประเทศไทย จะใช้วิธีทายชื่อบุคคลสำคัญ 34 ชื่อบนแผ่นป้ายแทนรูปดอกไม้ หากทายถูกก็จะได้รับรางวัลไปนั่นเอง

ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2375 หรือสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นยุคที่คนไทยนิยมเก็บเงินไว้ ไม่นำมาใช้จ่าย ทางการจึงเกิดการสนับสนุนให้เล่นหวย ที่ชื่อว่า หวย กข เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนนำเงินมาใช้จ่าย แล้วมีการแบ่งผลประโยชน์ที่ได้เข้าภาครัฐด้วย ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งโรงหวยของรัฐ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางการ เพื่อดูแลนำรายได้จากการเล่นหวย กข มาบำรุงประเทศในช่วงเวลานั้น นับว่าเป็นที่นิยมอย่างมาก

ต่อมาในช่วงรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2417 การเล่นหวยได้รับอิทธิพลจากการเสี่ยงโชคแบบลอตเตอรี่ของประเทศทางยุโรป ซึ่งเงินรายได้ที่รวบรวมมา จะนำไปใช้เพื่อการกุศลและบำรุงประเทศ โดยในช่วงเวลานี้มีการตั้งเจ้ามือหวย กข แบบเถื่อนเป็นจำนวนมาก สร้างความเสียหายกระทบต่อกิจการลอตเตอรี่ของรัฐ จนกระทั่งเกินความควบคุม ทำให้ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ทำการยกเลิกหวยชนิด กข อย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2459 ซึ่งตรงกับช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เหลือเพียงการเสี่ยงโชคในรูปแบบลอตเตอรี่

ตัวอย่างการเสี่ยงโชคในรูปแบบของ ลอตเตอรี่

การออกลอตเตอรี่รุ่นเสือป่า เพื่อนำรายได้ไปใช้ในการกุศลบำรุงกองเสือป่าและกิจการของกรมการรักษาดินแดนด้วย โดยมีการตีพิมพ์ออกมาจำนวนมากถึง 1 ล้านฉบับ ซึ่งจำหน่ายราคาฉบับละ 1 บาท

ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลต้องการที่จะระดมทุนบำรุงประเทศ จึงได้มีการออกลอตเตอรี่บ่อยขึ้น เรียกว่าลอตเตอรี่รัฐบาลสยาม โดยขายในราคาฉบับละ 1 บาท จัดพิมพ์ประมาณทุก 3 เดือน ปีละ 4 งวด หลังจากนั้น ได้มีการจัดตั้งเป็นกองสลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2482 เพื่อทำกิจการหวยบนดินหรือลอตเตอรี่เป็นทางการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ที่มีการออกลอตเตอรี่เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และ 16 มีราคาขายที่ฉบับละ 80 บาท

เรียกได้ว่า ลอตเตอรี่เป็นช่องทางในการลุ้นโชคของคนไทยที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาโดยตลอด การเล่นหวยลอตเตอรี่คือการเสี่ยงโชคที่มีโอกาสได้และเสียเท่ากัน จึงควรลุ้นโชคอย่างพอเหมาะ

ตัวอย่างการเสี่ยงโชคในรูปแบบของ ลอตเตอรี่