พูดไปเรื่อย

ชวนทำความรู้จัก สลากกินแบ่งรัฐบาล (กองหวย)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ไม่มีคนไทยคนไหนที่ไม่รู้จักลอตเตอรี่หรือหวย เพราะเราจะเห็นคนขายหวยแบบเร่ขายและแบบตั้งโต๊ะตามจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในวันที่ 1 และ 16 จะมีการประกาศผลล็อตเตอรี่ทุกเดือน ทำให้คอหวยทั่วประเทศร่วมลุ้นโชคกันอย่างมากมาย ในวันนี้เราจะมาชวนทำความรู้จักกับกองหวยหรือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ดียิ่งขึ้น

กองหวยช่วงรัชกาลที่ 5-7

กองหวยหรือสำนักงานสลากกินฯ ก่อตั้งในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ (รัชกาลที่ 5) เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2417 โดยใช้ลักษณะการออกแบบอิงแบบยุโรป และมีการใช้คำว่า “ลอตเตอรี่” ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น และในช่วงรัชกาลที่ 6 ( พ.ศ. 2460) ตรงกับช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ก็มีการออกลอตเตอรี่รุ่น “เสือป่าล้านบาท” เพื่อนำรายได้เข้าไปบำรุงกองเสือป่าอาสาสมัคร โดยจำหน่ายในสมัยนั้นฉบับละ 1 บาท พิมพ์เป็นจำนวนมากถึง 1 ล้านฉบับ

ต่อมา ช่วง พ.ศ. 2476 ตรงกับรัชกาลที่ 7 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลมีนโยบายที่จะลดภาระประชาชนที่ปกติหากไม่ได้รับราชการทหารต้องจ่าย “เงินรัชชูปการ” การลดเงินส่วนนี้ทำให้ประเทศขาดรายได้ จึงได้พิมพ์ “ลอตเตอรี่รัฐบาลสยาม” เพื่อให้ได้เงินมาเป็นงบประมาณของรัฐเพิ่ม โดยพิมพ์ปีละ 4 งวด จำนวน 1 ล้านฉบับและขายฉบับละ 1 บาท

กองหวยช่วงรัชกาลที่ 8-10

ในช่วง พ.ศ. 2478 คณะรัฐมนตรีได้ให้กระทรวงมหาดไทยพิมพ์“สลากกินแบ่งบำรุงเทศบาล” เพิ่มในเดือนที่ไม่ได้มีการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล นับเป็นปีแรกที่มีการพิมพ์ฉลากทั้งสองแบบควบคู่กัน ต่อมาวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2482 คณะรัฐมนตรีให้ย้ายกิจการสลากกินแบ่งฯ และสลากบำรุงเทศบาล มาไว้ในสังกัดกระทรวงการคลัง (จากเดิมที่อยู่กระทรวงมหาดไทย) และแต่งตั้งกลุ่มคณะบุคคลในนามว่า “คณะกรรมการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล” ขึ้น โดยมีประธาน คือ พระยาพรหมทัตศรีพิลาส และให้นับเป็นวันสถาปนาสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเป็นทางการ

ต่อมาใน ปี 2517 จึงมีการออกกฎหมาย “พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล” เพื่อควบคุมการทำงาน พร้อมกับกำหนดให้สำนักงานสลากกินแบ่งฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและดำเนินงานแบบรัฐวิสาหกิจ ภายใต้สังกัดของกระทรวงการคลัง

หน้าที่ของกองหวย

สำนักงานสลากกินแบ่งฯ มีหน้าที่สำคัญอยู่ 3 ด้าน คือ

  1. พิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลฯ หรือ หวยรัฐบาล
  2. ดูแลเรื่องของโรงพิมพ์และอุปกรณ์อื่น ๆ (โรงพิมพ์ ตั้งอยู่ที่แยกเอกมัย ถนนสุขุมวิท 63)
  3. ทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนประโยชน์ในการดำเนินงานข้อ 1 และข้อ 2

ในปัจจุบัน โรงพิมพ์ของกองหวย ยังทำหน้าที่พิมพ์ตั๋วรถเมล์ และ บขส. รวมถึงบัตรผ่านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจราจร สติ๊กเกอร์ที่สั่งทำโดยกรมสรรพสามิต ฯลฯ เพื่อลดต้นทุนของรัฐในการไปจ้างหน่วยงานเอกชน

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือกองหวย นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันจึงทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง คือ การออกสลากกินแบ่งฯ เพิ่มรายได้เข้ามาสู่แผ่นดินเป็นหลัก ร่วมกับการเสริมรายได้ด้วยกิจกรรรมอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้น

Tagged ,